Infomomenten


 

Beste schoolbezoeker,

 

Code rood betekent: geen derden op school, tenzij uitzonderingen. Code oranje gaat pas in vanaf 19/02.

Wij vinden een woordje uitleg en een kijkje in onze school belangrijk. Een schoolkeuze moet gebaseerd zijn op wat je zag en hoorde tijdens de rondleiding.

 

Wij maken graag tijd voor u:

  • dinsdag 15/02 van 16:00 tot 18:00
  • vrijdag 18/02 van 16:00 tot 18:00
  • dinsdag 22/02 van 16:00 tot 18:00 (tijdens oudercontact)

 

We organiseren graag ook rondleiding op afspraak. 

 

de directie,

 

 Marianne.Bel@gvbsmozaiek.be / 03 235 05 61

 


Aanmelding voor schooljaar 2022-2023

Info over de aanmelding vind je op de website meldjeaan.be

 

Wil je graag hulp bij de aanmelding dan kan je op onze school terecht tussen 09:00 en 10:00.

Aanbellen aan poort Schoenstraat 41.

 

Let op. Na de aanmelding dienen de leerlingen ook ingeschreven te worden in Mozaïek. 

 

Inschrijving

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project (ter inzage bij de directie) het schoolreglement en het ondertekenen van de engagementsverklaring.