Als je enkel kinderen in de kleuterschool hebt.

Als je kinderen in de lagere school hebt of kinderen in kleuter- en lagere school.