De naam van onze school is niet toevallig gekozen. Een mozaïek is samengesteld uit allemaal verschillende kleine stukjes die perfect bij elkaar passen en zo een verrassend samenhorend geheel vormen. Alle afzonderlijke stukjes zijn uniek en hebben hun eigenheid.  Hun inbreng en betekenis wordt zichtbaar als je naar de grote mozaïek kijkt.

 

Dit is de school die wij willen zijn : een plaats waar aandacht is voor elk individueel stukje, heel uniek, maar waar anderzijds samenhorigheid, samenwerking, respect, solidariteit, wederzijds begrip en het samen deel uitmaken van een groot geheel van het allerhoogste belang zijn.

 

Met onze talentenwerking willen we onze kinderen zowel hun eigen talenten en als die van anderen laten ontdekken. We verhogen het welbevinden en motivatie door het kennen van de eigen talenten maar ook het wederzijds respect door het ontdekken van elkaars talenten. Het helpt de kinderen ook om later de juiste studiekeuzes te maken en leuke hobby’s te vinden.