In onze klas zitten 38 leerlingen.

Eén voor één uniek, elk met zijn eigen talent.

Rekenen, lezen, schrijven, studeren, creatief zijn, samenwerken,....

We doen het allemaal, elk op zijn tempo en op zijn manier.

Het 4de leerjaar ging op stadswandeling georganiseerd door het 7de jaar kinderverzorging van Sint Agnes.