In het belang van de gezondheid van onze leerlingen, leerkrachten en ouders is het belangrijk dat iedereen de afspraken rond hygiëne en ophalen en afhalen van leerlingen kent en opvolgt. Gelieve onderstaande documenten dan ook aandachtig te lezen. 

 

school gesloten tot 18 april 2021 (noodopvang tot 2 april 2021)

verluchten en ventileren tijdens de winter

afspraken rond mogelijk digitaal thuisonderwijs

Richtlijnen code oranje (oktober 2020)

Richtlijnen start schooljaar (september 2020)